Köstebekler Hakkında Bilgi

Çayır, tertemiz ve ince kar tabakasıyla örtülü.

Bu sabah bir de baktık ki, bu lekesiz, bu terte­miz örtünün üstünde bir köstebek yuvası belirmiş!

Peki, köstebek kışın uyumaz mı? Bu sorumu­zun cevabını köstebek veremeyecek, ama gerçek ortada: Bu, onun işi. Ne var ki, yuvasından ok gi­bi fırlayan, ince uzun gövdeli; sivri, pembe bu­runlu; gözleri haşhaş tohumundan daha iri olma­yan bu sevimsiz hayvana şimdi rastlayamazsınız. Onu ancak Ağustos ortalarında, deposundaki yağ­mur suyu tükendiği zaman, bataklığa ya da ırma­ğa giderken görebilirsiniz. Köstebeğin yaptığı gi­bi, günde üç öğünden daha fazla yemek yenirse, üstüne bir o kadar da su içmek gerekir, öyle de­ğil mi?

Şimdi Ocak ayındayız ama, köstebek yuvası be­lirdiğine göre bayan köstebek iş başında demek­tir. Bu garip yaratık, aşağı yukarı bütün ömrünü toprak altında geçirir ve hem burnuyla, hem de altı parmaklı, kanca tırnaklı ön ayaklarıyla dur­madan dehlizler kazar. Kolay kolay doymak bil­meyen köstebek, yolu üzerinde rastladığı böcek­leri (kirpi gibi o da böcekçiller takımındandır) ve solucanları yer. Hançer gibi sivri 44 dişi vardır. Bu dişler çiğnemeye ve öğütmeye değil, kesmeye ve ısırmaya çok elverişlidir. Her gün ağırlığınca besin yediğinden, köstebeğin boş vakti yoktur. Eğer bu hayvan oniki saat aç kalacak olsa derhal ölür. Bu oburluğu yüzünden, durup dinlenmeden, kendisine canlı avlar aramak zorundadır. Köste­beğin bir saatte 15 metre boyunda bir dehliz aç­tığını söylersek, kazıcı ayaklarının gücü hakkın­da herhalde bir fikir vermiş oluruz. Bayan köste­bek, ilkbaharda kendine bir eş aramaya çıktığı zaman daha da uzun dehlizler açar.

İNe var ki, köstebeklerin toplumsal yaşayışları olmadığı için bayan ve bay köstebek, birarada yaşamaz; bölgelerine dâvetsiz bir misafir gelme­sini de istemez. Buna karşılık bayan köstebek, çıplak ve kör doğan, bezelye boyundaki yavrula­rını, daire biçiminde tünellerle çevrili ve yaprak­larla döşeli yerleşme odasında, şefkatle büyütür. Genellikle bir duvarın dibinde ya da birbirine gir­miş bitki köklerinin altında gizli bulunan köste­bek yuvası, bir «imdat deliği» ve ayrıca dehlizle­rini birbirine bağlayan tünellerle donatılmıştır.

Köstebek, dostu olmayan bir hayvandır. Koca­man karayılan, köstebeğin kazdığı dehlizlere (bu dehlizler yerin birkaç santimetre derinindedir) dalmakta tereddüt etmez.

Hiç kuşkusuz, köstebek yuvalan, çiftçilere bü­yük engeller çıkarır. Köstebek toprak altında kendine yol açarken, pekçok bitkinin kökünü ke­ser. Bunun yanı sıra beri yandan da toprağı ha­valandırır ve özellikle, böcekleri, larvaları, kozala­ra bürünmüş yumurtaları, tırtılları ve zararlı kurtçukları yok ederek, sayılamayacak kadar bü­yük yararlar sağlar. Köstebek, yer solucanlarına da pek düşkün olduğu hâlde, onları çoğalmaktan alıkoyamaz, öte yandan, salataları ve çiçekleri mahveden beyaz solucanı hiç sevmez; buna kar­şılık kök kurdu denilen ve bitkilerin köklerini kesen bir başka böceğe karşı amansız savaş aç­mıştır.


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>